Q-Fog boendesprinkler

Kinna El & Tele AB erbjuder installation av Q-Fogs automatiska och mobila boendesprinkler.

Q-Fog


Q-Fog i Nora AB är världsledande på att rädda liv vid bostadsbränder.

Q-Fog har sedan 2007 levererat över 1 500 mobila boendesprinklers och under dessa år har ingen person med Q-Fogs skydd mist livet i en brand.

Varje år i Sverige larmas Räddningstjänsten till inte mindre än 6000 bostadsbränder. En konsekvens av dessa bränder är att 90-130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt.

Brand uppstår vanligast i det egna hemmet och 70% av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället. Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.

Ett perfekt skydd


Vid bostadsbränder kan brandvarnare och handbrandsläckare vara livsavgörande, men är otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. För riskgrupper är en automatisk och mobil boendesprinkler från Q-Fog i Nora AB ett perfekt skydd. Det kan snabbt och enkelt installeras i befintliga boendemiljöer utan stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.

Kontakta Kinna El & Tele för mer information om Q-Fogs boendesprinkler »