Vi utför elinstallationer och installerar säkerhetssystem


Kinna El & Tele AB startades 1990. Då ägnade vi oss åt installation av ljud, ljus, larm och diverse el- och teleanläggningar. 

 

Idag har vi breddat vår kompetens och erbjuder numera en helhets-lösning till kunder för privatbostäder, flerbostadshus, kontor, industrier, mm. Vi tycker att flexibilitet är viktigt och kan därför naturligtvis även specialanpassa lösningar efter just Dina önskningar.

  

Vi satsar på ständig utveckling och vill alltid ligga i framkant vad gäller nyheter. Vi är alltid nyfikna på nya lösningar och idéer, för att alltid kunna erbjuda våra kunder det senaste på marknaden. 

 

Exempel på vad Vi utför: 

  

   

•   Elinstallationer
•   Belysningssystem
•   Styrinstallationer
•   Inbrottslarm
•   Brandlarm
•   Passagesystem
•   Kameraövervakning
•   Datanät
•   Fibernät 
 
•   Fibersvetsning
•   Projektering
•   Riskanalys
•   Ljud & Bild
•   Data & nätverk
•   TV & parabol
•   Telefoni
•   IP-växlar 
•   Solceller